97 shoaar

پروژه وصول مطالبات

وصول مطالبات شرکتها و ارائه خدمات حقوقی

گروه خودروسازی سایپا در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی بر حمایت از تولید داخلی و مقابله جدی و بی پروا با مظاهر اهمال در مصرف بیت المال و احیای اقتصاد ملی و استفاده حداکثری از منافع و امکانات موجود در مسیر پویایی و اعتلای اقتصاد کشور مصمم است در طرح ویژه وصول مطالبات خود، نسبت به اقدامات موثر علیه مدیونین این گروه که با عدم ایفای تعهدات خود موجب بروز خسارات هنگفت به این گروه اقتصادی شده اند و موجبات نقصان در چرخ تولید را فراهم نموده اند اقدام نماید . لذا با توجه به اینکه این شرکت یکی از پیشگامان وصول مطالبات در سنوات اخیر بوده و با بهره گیری از نیروهای متعهد و متخصص توانسته است در بروزآوری معوقات شرکت خودروسازی سایپا نقش تاثیرگذاری داشته باشد مسئولیت این امر خطیر را پذیرفته است . این شرکت تاکنون توانسته است بعنوان وکیل شرکت خودروسازی سایپا تنها از طریق پیگیری تلفنی و مکانیزم های جدید ارتباطی 60درصد معوقات واصله را وصول نماید.در سال جاری با انعقاد قراردادهای جدید با سایر شرکت های گروه مانند شرکت خودروسازی زامیاد، لیزینگ رایان سایپا و همچنین شرکت خودروسازی سایپا دیزل دامنه فعالیت خود را گسترش داده است.

 

2017 05 17 0006